Holder, Trevor. "Punch." Punch Historical Archive [London, England] 8 Apr. 1992: n.p. Punch Historical Archive.

英諷刺誌『パンチ』歴史アーカイブ 1841-1992年


英諷刺誌『パンチ』歴史アーカイブ 1841-1992年